Recerca

Sondeigs i dades / Sondeigs / Sondeigs d'Opinió Catalunya

 • Grups de recerca
  • Comportament polític
   i electoral
  • Ciutats i Persones
  • Elits i Partits
  • Seguretat
 • Sondeigs i dades
  • Sondeigs
   • Sondeigs d'Opinió Catalunya
   • Observatorio Político Autonómico OPA
   • Manifest qualitat enquestes
  • Dades electorals
   • Resultats electorals a Catalunya
   • Resultats electorals a Espanya
  • Banc de dades de càrrecs electes:
   dones i homes protagonistes
   a les institucions democràtiques
 • Projectes I+D+I
 • Suport a la recerca
  i la formació
  • Beca de col·laboració en la recerca
  • Ajut a la recerca sobre els governs locals a Catalunya
  • Ajuts d'iniciació a la recerca
  • Ajuts d'iniciació a la recerca
   en govern local
  • Beques de formació d'investigadors i investigadores
  • Programa de pràctiques professionals en col·laboració amb la UAB
  • Programa de pràctiques professionals del MMP
  • Programa de formació
   en pràctiques en col·laboració
   amb universitats estrangeres
  • Estades d’estudi
 • Workshops
 • Participació en activitats
  de recerca externes
  • Participació
  • Col·laboració

Sondeigs i dades / Sondeigs / Sondeigs d'Opinió Catalunya

SONDEIGS D’OPINIÓ CATALUNYA

Des de 1989, de forma ininterrompuda, l’ICPS du a terme un sondeig anual sobre la cultura política dels catalans. Hi és reflectida l’opinió de la ciutadania sobre diversos temes i conceptes, així com les seves actituds polítiques.

Feu click aquí per veure el llistat de variables dels sondeigs.

A més de la possibilitat de descarregar els resultats d’aquests sondeigs en format pdf, les bases de dades corresponents també es poden descarregar gratuïtament per a un tractament estadístic lliure.

Descarregar bases de dades

Sondeig d'opinió Catalunya 2016

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals al domicili amb el sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview)
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,8% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 26 de setembre i el 17 d'octubre de 2016
Empresa responsable del treball de camp, GESOP

Dossier Continuïtats i canvis en els patrons de vot a Catalunya

Resultats per al total de la mostra
Resultats per a entrevistats amb nacionalitat espanyola
 
Sondeig d'opinió Catalunya 2015

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa 
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció 
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,8% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 1 d'octubre i el 4 de novembre de 2015
Empresa responsable, GESOP

Dossier eleccions al Parlament de Catalunya 2015
Resultats per al total de la mostra
Resultats per a entrevistats amb nacionalitat espanyola
 
Sondeig d'Opinió Catalunya 2014

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa 
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció 
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,8% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 12 de novembre i el 6 de desembre de 2014
Empresa responsable, GESOP

Sondeig d’opinió Catalunya 2013

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa 
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 800 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció 
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±3,5% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 25 de setembre i el 10 d'octubre de 2013
Empresa responsable, GESOP
 
 

Sondeig d’opinió Catalunya 2012

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,8% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 27 de novembre i el 20 de desembre de 2012
Empresa responsable, GESOP
 
 
Sondeig d’opinió Catalunya 2011


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per a l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,7 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. El marge d’error de la mostra de la demarcació de Barcelona és del ± 3,5% i de les de Girona, Lleida i Tarragona, del ± 4,9%.
Treball de camp, entre el 19 de setembre i el 27 d´octubre de 2011
Empresa responsable, GESOP

 
Sondeig d’opinió Catalunya 2010


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,7 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. El marge d’error de la mostra de la demarcació de Barcelona és del ± 3,5% i de les de Girona, Lleida i Tarragona, del ± 4,9%.
Treball de camp, entre el 3 i el 30 de setembre de 2010
Empresa responsable, GESOP

Sondeig d’opinió Catalunya 2009

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,8% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 28 de setembre i el 19 d'octubre de 2009
Empresa responsable, GESOP
Sondeig d’opinió Catalunya 2008

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,8% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 20 d'octubre i el 12 de novembre de 2008
Empresa responsable, GESOP
Sondeig d’opinió Catalunya 2007


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,7 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. El marge d’error de la mostra de la demarcació de Barcelona és del ± 3,5% i de les de Girona, Lleida i Tarragona, del ± 5,0%.
Treball de camp, entre el 5 de novembre i l'1 de desembre de 2007
Empresa responsable, GESOP

Sondeig d’opinió Catalunya 2006


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,75 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. El marge d’error de la mostra de la demarcació de Barcelona és del ± 3,54% i de les de Girona, Lleida i Tarragona, del ± 5,00%.
Treball de camp, entre el 12 de setembre i el 6 d'octubre de 2006
Empresa responsable, GESOP

Sondeig d’opinió Catalunya 2005

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,9% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 13 d'octubre i el 7 de novembre de 2005
Empresa responsable, GESOP
Sondeig d’opinió Catalunya 2004

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes telefòniques assistides per ordinador
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,9% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 18 i 25 d'octubre de 2004
Empresa responsable, Central de Campo, S.A.
Sondeig d’opinió Catalunya 2003

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes telefòniques assistides per ordinador
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,9% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 15 i 21 de desembre de 2003
Empresa responsable, Voxpublica, S.A.
Sondeig d’opinió Catalunya 2002


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,8 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5 
Treball de camp, entre el 7 d'octubre i l'1 de novembre de 2002
Empresa responsable, Voxpublica, S.A.

Sondeig d’opinió Catalunya 2001


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1600 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 550 entrevistes a la província de Barcelona i 350 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per a l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±3,3 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 5 i el 23 de novembre de 2001
Empresa responsable, Voxpublica, S.A.

Sondeig d’opinió Catalunya 2000

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,9% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 17 d’octubre i el 10 de novembre de 2000
Empresa responsable, Voxpublica S.A.
Sondeig d’opinió Catalunya 1999


FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1800 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 600 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per a l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±3,19 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 27 d’octubre i el 16 de novembre de 1999
Empresa responsable, Central de Campo, S.A.

Sondeig d’opinió Catalunya 1998

EXHAURIT
FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per a l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,78 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 9 i el 30 d’octubre de 1998
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de les dades a càrrec d'IMI, S.A.

Sondeig d’opinió Catalunya 1997

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,89% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 13 i el 29 d’octubre de 1997
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de les dades a càrrec d'IMI, S.A.
Sondeig d’opinió Catalunya 1996

EXHAURIT
FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa
l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció
d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,89% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 15 i el 30 d’octubre de 1996 
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de les dades a càrrec d'IMI, S.A.
Sondeig d’opinió Catalunya 1995

EXHAURIT
FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1800 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 600 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per a l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±3,21 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 19 de setembre i el 4 d’octubre de 1995
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de l’enquesta a càrrec d'ICB, S.A.
 
Sondeig d’opinió Catalunya 1994

EXHAURIT
FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,89% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 26 de setembre i el 13 d’octubre de 1994
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de l’enquesta a càrrec d'ICB, S.A.
 
Sondeig d’opinió Catalunya 1993

EXHAURIT
FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 1200 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±2,89% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, entre el 2 i el 17 de novembre de 1993
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de l’enquesta a càrrec d'ICB, S.A.
 
Sondeig d’opinió Catalunya 1992

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit d'estudi, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, mostra estratificada per dimensió de municipi. La selecció de domicilis dins de cada municipi es realitza de forma aleatòria i la selecció d'individus es fa segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis
Marge d'error, ±3,41% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, segona quinzena de novembre de 2002
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de l’enquesta a càrrec d'ICB S.A.
Sondeig d’opinió Catalunya 1991

FITXA TÈCNICA
Tècnica d’investigació, entrevistes personals domiciliàries
Àmbit geogràfic, Catalunya
Univers, població de 18 i més anys empadronada al municipi on es fa l’entrevista
Dimensió de la mostra, 2000 entrevistes
Tipus de mostreig, afixació no proporcional de 800 entrevistes a la província de Barcelona i 400 a la resta de circumscripcions catalanes. Dins de cada circumscripció, s’estratificà la mostra en dues etapes. En primer lloc, distribució de les entrevistes en funció de la distribució real de població segons la dimensió de municipi, seleccionant-los aleatòriament dins de cada tram. La selecció de domicilis dins de cada municipi es va fer de forma aleatòria i la selecció d'individus es féu segons quotes reals de sexe i edat en cadascun dels municipis. Per a l’obtenció dels resultats les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascuna de les províncies.
Error de la mostra, ±2,81 per al conjunt de Catalunya i per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5
Treball de camp, primera quinzena de novembre de 1991
Empresa responsable, Central de Campo, S.A. i explotació de les dades a càrrec d'ICB, S.A.
 
Sondeig d’opinió Catalunya 1990
FITXA TÈCNICA

El sondeig ha estat realitzat al domicili de 2.050 persones de 18 i més anys residents a Catalunya. La dimensió de la mostra comporta un marge d’error per als resultats globals de Catalunya del ± 2,2% per a un nivell de confiança del 95% amb p=q=0,5. La mostra s’ha construït segons una estratificació multietàpica. Els individus entrevistats han estat escollits de manera aleatòria, tot respectant la distribució per sexe i edat de la població de cadascun dels municipis seleccionats. El treball de camp ha estat efectuat la segona quinzena de novembre de 1990 per l’empresa Central de Campo, s.a. i l’explotació de l’enquesta per ICB, s.a.
Sondeig d’opinió Catalunya 1989
FITXA TÈCNICA

El sondeig ha estat realitzat al domicili de 2.000 persones de 18 i més anys residents a Catalunya. La dimensió de la mostra comporta un marge d’error per als resultats globals de Catalunya del ± 2,1% per a un nivell de confiança del 95% amb p=q=0,5. La mostra s’ha construït segons una estratificació multietàpica. Els individus entrevistats han estat escollits de manera aleatòria, tot respectant la distribució per sexe i edat de la població de cadascun dels municipis seleccionats. El treball de camp ha estat efectuat entre el 2 i el 24 de novembre de 1989 per l’empresa Central de Campo, s.a. i l’explotació de l’enquesta per ICB, s.a.
Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

Introdueix clau d'accés