Publicacions

Anuari Polític de Catalunya

 • Anuari Polític de Catalunya
 • Col·lecció Barcelona
 • Col·lecció Grana
 • Col·lecció Quaderns de l'ICPS
 • Col·lecció Working Papers
 • Materials CiP
  • Informes
  • Articles feministes
  • Articles municipalistes
  • Col·lecció Grana
  • Diccionari "Dones i Món Local"
 • Memòria d'activitats
 • Altres publicacions
  • Tesis del Màster
   en Marketing Polític (MMP)
  • Treballs finals de Postgraus
  • BCN Political Science Debates
  • Col·lecció Grana Premi Memòria de Doctorat
  • Publicacions en col·laboració
  • Món Local

Anuari Polític de Catalunya

Des de la seva primera edició el 2007, l'Anuari Polític de Catalunya aspira a omplir un buit, fins aleshores existent, en la literatura acadèmica i de divulgació que analitza i explica els fenòmens polítics de la societat catalana. Adreçat a un públic ampli i divers, des dels especialistes fins als ciutadans que s'interessen pel que succeeix en la política catalana, l'Anuari Polític de Catalunya és un nou instrument d'aproximació a aquesta realitat política.
 
Els Anuaris corresponents als anys compresos entre el 2007 i el 2011 es troben a la venda en llibreries:
Llibreria de la Diputació
distribuïdora:
Midac Llibres
c/e: pedidos@midacllibres.es
Telèfon: 93 746 41 10
Fax: 93 746 41 11

També podeu adreçar-vos a con.icps@diba.cat indicant-nos quins exemplars d'aquesta col·lecció voldríeu adquirir. 
2015
edició digital

Presentació: Joan Marcet

Índex temàtic

Eleccions i opinió pública
Joan Marcet

Parlament
Andreu Mumbrú
José M. Rodríguez
Carlos Torres 

Govern
Quim Brugué

Partits polítics
Andreu Mumbrú
José M. Rodríguez 

Àmbit local
Esther Pano Puey
Alba Viñas Ferrer
Anna Lara Llonch
Joan Manel Sánchez Griñó
Jaume Magre Ferran

2014
edició digital

Presentació: Joan Marcet
Pòrtic: Salvador Cardús i Ros

Índex temàtic

Eleccions i opinió pública
Mario Ríos
Joan Marcet

Parlament
Lucía Medina
Maria Freixanet
Mario Ríos
Eloi Cortés

Govern
Quim Brugué

Partits polítics
Lucía Medina
Maria Freixanet
Mario Ríos
Eloi Cortés

Àmbit local
Esther Pano
Carla Puiggrós
Alba Viñas

2013
edició digital

Índex temàtic
Eleccions i opinió pública
Carles Morata
Fernando Ntutumu
Enric Rodríguez Lleonart
Marta Soler

Parlament
Carles Morata
Fernando Ntutumu
Enric Rodríguez Lleonart
Marta Soler

Govern
Quim Brugué

Partits polítics
Carles Morata
Fernando Ntutumu
Enric Rodríguez Lleonart
Marta Soler

Àmbit local
Jaume Magre
Esther Pano
Alba Viñas
Anna Lara 

2012
Primera edició on line

Índex temàtic
Eleccions i opinió pública
Robert Liñeira

Parlament
Lucía Medina
Maria Freixanet

Govern
Helena Ricomà
Jordi Muñoz
Maite Vilalta 

Partits polítics
Robert Liñeira
Lucía Medina
Maria Freixanet 

Àmbit local
Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals 

2011
Índex temàtic
Processos electorals
Joan Marcet
Parlament
Fernando Domínguez
Govern
Quim Brugué
Partits polítics
Joan Rodríguez Teruel
Àmbit local
Jaume Magre
Esther Pano
2010
Índex temàtic
Processos electorals
Joan Botella
Parlament
Fernando Domínguez
Govern
Jordi Matas
Josep M. Reniu
Partits polítics
Joan Marcet
Àmbit local
Esther Pano
2009
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2010, 169 pàgs.
Índex temàtic
Processos electorals
Oriol Bartomeus
Parlament
Fernando Domínguez
Govern
Jordi Matas
Josep M. Reniu
Partits polítics
Joan Marcet
Àmbit local
Jaume Magre
2008
número 2
Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2009, 173 págs.
Índice temático
Processos electorals
Josep M. Vallès
Parlament
Fernando Domínguez
Govern
Josep M. Reniu
Partits polítics
Joan Marcet
Tània Verge
Àmbit local
Mariona Tomàs
2007
Índex temàtic
Processos electorals
Lucía Medina
Tània Verge

Parlament
Ismael E. Pitarch

Govern
Jordi Matas

Partits polítics
Marta Luque

Àmbit local
Jaume Magre
Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

Introdueix clau d'accés