Novetats

 

09

Eleccions a Catalunya
Cap a una reedició del vot dual
i l'abstenció diferencial?


LUCÍA MEDINA


més novetats

Seminari:
Vers un nou equilibri entre llibertat i seguretat al món d'avui

Coordinador:
Joan Lluís Pérez Francesch
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
2a. sessió 
12 de febrer
Sr. Eduardo López Roman
Universitat de Barcelona, advocat 


més novetats

334

From recession to long-lasting political crisis?

Continuities and changes in Spanish politics in times of crisis and austerity


LUCÍA MEDINA 


més novetats

Sondeig d'Opinió
Catalunya 2014


Resultats per l'any 2014 del Sondeig d'Opinió de Catalunya que l'ICPS realitza anualment des de l'any 1989 


més novetats

Avançament de resultats


SONDEIG D'OPINIÓ CATALUNYA, 2014


més novetats

POSTGRAU


COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL
VUITENA EDICIÓ

PREINSCRIPCIÓ OBERTA


més novetats

E-Voto en el Ámbito de las Administraciones Locales


de
ERIKA MONTALVÁN

PAPER CORRESPONENT A LA CONFERÈNCIA PRONUNCIADA A L'ICPS EL 25 DE FEBRER DE 2014


més novetats

RELACIONS DE GÈNERE
ENTRE JOVES I ADOLESCENTS.
Com intervenir quan
hi ha violència?


Maria Freixanet Mateo (coord.)


més novetats

La educación de las mujeres
hacia el liderazgo político.
Eficacia y valor de la mentoría

Col·lecció Informes núm. 10


de
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ-MORENO


més novetats

La perspectiva de gènere
en la prevenció dels riscos laborals.
El cas de les Administracions
Públiques Catalanes

Articles Feministes núm. 15


de
M. CARME CATALÁN 


més novetats

Agenda

Anterior
Següent
Gener, 2015
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31 Gener, 2015
(11a edició) (octubre 14-octubre 15)
Director:
Gabriel Colomé

A la xarxa

MMP

Màster en Marketing Polític MMP (11a edició)
(octubre 14 - octubre 16)
Director: Gabriel Colomé


Publicacions d'interés

La Catalogne sans l'État?
Pôle Sud. Revue de
science politique de
l'Europe méridionale
Nº 40 - 2014/1