Docència

Màsters / MMP. Màster en Marketing Polític. Estratègies i comunicació política

 • Màsters
  • MMP. Màster en Marketing Polític. Estratègies i comunicació política
 • Postgraus
  • Postgrau ANÀLISI
   I COMUNICACIÓ POLÍTICA
  • Postgrau COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL
  • Postgrau COMUNICACIÓ
   EN EL GOVERN LOCAL
 • Cursos
  • Curs de Lectures
   de Teoria Política Feminista
  • Curs de Comunicació Política Digital
  • Curs en Coordinació d'un Gabinet d'Alcaldia
  • Curs d'Assessor en Imatge i Comunicació
  • Altres cursos
 • Seminaris
  • Seminaris Ciutats i Persones
  • Altres Seminaris
 • Conferències
 • Anàlisis de resultats electorals

Màsters / MMP. Màster en Marketing Polític. Estratègies i comunicació política

Màster interuniversitari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la Universidad de Granada i la Universidade de Santiago de Compostela
 
El Màster està destinat a formar a futurs professionals de la consultoria política, a partir de les eines teòriques i pràctiques. Es tracta d’una disciplina amb una llarga trajectòria en el món acadèmic anglosaxó, però d’escassa presència als programes universitaris catalans i espanyols. L’objectiu és oferir una formació específica en marketing i comunicació política a llicenciats en ciències polítiques, sociologia, ciències de la informacio i ciències socials, així com a professionals en exercici. 
Accés a la plana web del MMP

Màster interuniversitari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la Universidad de Granada i la Universidade de Santiago de Compostela, coordinat i gestionat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).
 
El Màster està destinat a formar a futurs professionals de la consultoria política, oferint una formació específica a llicenciats en ciències polítiques, sociologia, ciències de la comunicació i ciències socials.
La missió del programa és aconseguir que els professionals formats en aquesta disciplina estiguin plenament preparats per a cobrir les necessitats que exigeix la pràcticam de l'activitat política, tant a nivell personal com enformació política, buscant la professionalització d'aquest àmbit, mitjançant l'externalització de l'Assessoria i la Comunicació.

 
2017-2019
Curs 2017-2019 (14a edició)
Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
D’octubre de 2017 a octubre de 2019
Període de pràctiques d'octubre de 2018 a juliol de 2019
Memòria d’investigació d’octubre de 2018 a juny de 2019
El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació 
Campanyes: Campanyes, Política i imatge
Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern

 • programa
 • informació
 • calendari
 • Beques per estudis de Màster (AGAUR)
 • Beca Barcelona

 • 2016-2018
  Curs 2016-2018 (13a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2016 a octubre de 2018
  Període de pràctiques d'octubre de 2017 a juliol de 2018
  Memòria d’investigació d’octubre de 2017 a juny de 2018
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació 
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern

 • programa
 • informació
 • calendari
 • Beques per estudis de Màster (AGAUR)
 • Beca Barcelona

 • 2015-2017
  Curs 2015-2017 (12a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2015 a octubre de 2017
  Període de pràctiques d'octubre de 2016 a juliol de 2017
  Memòria d’investigació d’octubre de 2016 a juny de 2017
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació 
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern

 • programa
 • informació
 • calendari
 • Beques per estudis de Màster (AGAUR)
 • Beca Barcelona

 • 2014-2016
  Curs 2014-2016 (11a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2014 a octubre de 2016
  Període de pràctiques de octubre de 2015 a juliol de 2016
  Memòria d’investigació d’octubre de 2015 a juny de 2016
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació 
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern

 • programa
 • informació
 • calendari
 • Beques per estudis de Màster o Diploma de Postgrau
 • Beca Barcelona

 • 2013-2015
  Curs 2013-2015 (10a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2013 a octubre de 2015
  Període de pràctiques de novembre de 2014 a juny de 2015
  Memòria d’investigació d’octubre de 2014 a juny de 2015
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern

 • programa
 • informació
 • calendari
 • Beques per estudis de Màster o Diploma de Postgrau
 • Beca Barcelona
 • 2012-2014
  Curs 2012-2014 (9a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2012 a octubre de 2014
  Període de pràctiques de novembre de 2013 a juny de 2014
  Memòria d’investigació d’octubre de 2013 a juny de 2014
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern
  2011-2013
  Curs 2011-2013 (8a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2011 a octubre de 2013
  Període de pràctiques de novembre de 2012 a juny de 2013
  Memòria d’investigació d’octubre de 2012 a juny de 2013
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern
  2010-2012
  Curs 2010-2012 (7a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2010 a octubre de 2012
  Període de pràctiques de novembre de 2011 a juny de 2012
  Memòria d’investigació d’octubre de 2011 a juny de 2012
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern
  2009-2011
  Curs 2009-2011 (6a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  De novembre de 2009 a octubre de 2010
  Període de pràctiques de novembre de 2010 a juny de 2011
  Memòria d’investigació d’octubre de 2010 a juny de 2011
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el govern
  2008-2010
  Curs 2008-2010 (5a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2008 a octubre de 2010
  Període de pràctiques de novembre de 2009 a març de 2010
  Memòria d’investigació d´octubre de 2009 a juny de 2010
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el Govern Local
  2007-2009
  Curs 2007-2009 (4a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2007 a octubre de 2008
  Període de pràctiques de setembre a desembre de 2008
  Treball d’investigació de gener a juny de 2009
  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional, Gestió de la comunicació en el Govern Local
  2006-2007
  Curs 2006-2007 (3a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2006 a desembre de 2007. Període de pràctiques de setembre a desembre de 2007

  El programa s’estructura en cinc grans blocs que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional i Gestió de la comunicació en el Govern Local
  Aquests cinc blocs s’oferiran independentment com a SEMINARIS del MÀSTER de formació pròpia de l’ICPS i donaran lloc a l’obtenció d’un certificat d’aprofitament
  2005-2006
  Curs 2005-2006 (2a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  D’octubre de 2005 a novembre de 2006. Període de pràctiques de setembre a desembre de 2006

  El programa s’estructura en cinc grans àrees que engloben onze mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes
  Actors: Escenaris electorals, Actors en la política
  Campanyes: Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Política i mitjans de comunicació
  Institucional: Govern relacional i Gestió de la comunicació en el Govern Local

  informació
  calendari
  imatge
  2004-2005
  Curs 2004-2005 (1a edició)
  Director: Gabriel Colomé, Universitat Autònoma de Barcelona
  Coordinadora: Margot Pascual, consultora de Comunicació
  Del 5 de novembre de 2004 al 9 de juliol de 2005

  El programa s’estructura en tres grans àrees que engloben nou mòduls:
  Anàlisi: Estratègies polítiques, Enquestes, Escenaris electorals
  Campanyes: Actors en la política, Campanyes, Política i imatge
  Comunicació: Organització de la comunicació, Discurs polític, Relacions amb els mitjans de comunicació.

  més informació
  Consulteu el contingut d'altres edicions.

   

   

  Introdueix clau d'accés