Docència
 
Docència
Cursos / Curs de Lectures de Teoria Política Feminista

El Curs de Lectures de Teoria Política Feminista facilita a totes les persones interessades una entrada teòrica al món del gènere i a la història del feminisme.

A través de la lectura i l´anàlisi de les obres d´una selecció d´autores es realitza una aproximació a les idees i els debats més importants que conformen la història de la teoria política feminista.

 

Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt