Docència
 
Docència
Cursos / Altres cursos

La seva finalitat és exposar als investigadors i als estudiants avançats un seguit de temes que difícilment es tracten en els cursos de postgrau. La varietat de temes inclou des de recerques capdavanteres en el camp de les ciències polítiques i socials fins a diversos aspectes del món del pensament.

Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt