INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 
Responsable Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials + info
Finalitat Gestionar les inscripcions al curs/ seminari/jornada, com també per a la difusió i divulgació de les diferents activitats organitzades per l’ICPS + info
Legitimació Consentiment de la persona interessada + info
Destinataris No es preveu comunicar les dades a tercers + info
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació + info
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en . + info

Responsable del tractament

Identitat: CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
Adreça postal: Carrer Mallorca 244 - 08008 Barcelona
Telèfon: 934 87 10 76
Adreça electrònica: con.icps@diba.cat
Pàgina web: www.icps.cat
Delegat de protecció de dades: icps.dpd@diba.cat; carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona, telèfon: 934 87 10 76.

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per la persona interessada, donant el seu consentiment en la butlleta d’inscripció al curs, formaran part del Registre d’Activitats de l’ICPS, amb la finalitat de gestionar les inscripcions al curs, seminari, jornada a la qual s’inscriu, i també s’utilitzarà per a la difusió i divulgació de les activitats acadèmiques, de recerca i de transferència del coneixement que realitza l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. Aquestes dades es conservaran a l’ICPS mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament, o quan la persona interessada exerceixi el dret de supressió, cancel·lació o oposició als mateixos.

Legitimació

La licitud per al tractament de les dades ve determinada pel seu consentiment, el qual ha estat manifestat a través de la butlleta d’inscripció al curs, seminari, jornada o altra activitat organitzada per l’ICPS.

Base jurídica: RGPD (UE) 2016/679, articles 6.1 a), 6.1.c), 6.1.f).

La persona interessada en inscriure’s a una de les activitats acadèmiques organitzada per l’ICPS estarà obligada a facilitar les seves dades personals bàsiques i a donar el seu consentiment pel tractament de les mateixes per a poder formalitzar la seva inscripció.

De no fer-ho no es podrà formalitzar la seva inscripció, per raons organitzatives i de seguretat.

En qualsevol moment, la persona interessada tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment.

Destinataris

No es preveu comunicar ni cedir les dades a tercers, ni es preveu la transferència de dades a països tercers.

Drets

Base jurídica RGPD (UE) 2016/679, articles 12 i següents.

La persona interessada té dret, en qualsevol moment, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau sol·licitar-ne la supressió, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació del tractament, el dret a oposar-se al tractament i el dret a la portabilitat de les dades.

Per a exercir aquest dret la persona interessada haurà de contactar amb el responsable del tractament, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona. També ho podrà fer adreçant un e-mail a: con.icps@diba.cat, adjuntant en ambdós supòsits una còpia del DNI.

Info addicional

És d’aplicació la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades: El Reglament General de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, que entrà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al DOUE, i que és d’aplicació a partir dia 25 de maig de 2018.

Aquest Reglament és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada estat membre.

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

És un consorci de:

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "Política de Cookies".
ICPS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 
Responsable Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials + info
Finalidad Gestionar las inscripciones al curso/ seminario/jornada, como también la difusión y divulgación de las diferentes actividades organizadas por el ICPS + info
Legitimación Consentimiento de la persona interesada + info
Destinatarios No se prevé comunicar los datos a terceros + info
Derechos Acceder a los datos, rectificarlos, suprimir-los, solicitar la portabilidad, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación + info
Información adicional Consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en este documento. + info

Responsable del tratamiento

Identidad: CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
Dirección postal: Carrer Mallorca 244 - 08008 Barcelona
Teléfono: 934 87 10 76
Dirección electrónica: con.icps@diba.cat
Página web: www.icps.cat
Delegado de protección de datos: icps.dpd@diba.cat; carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona, teléfono: 934 87 10 76.

Finalidad del tratamiento

Los datos personales facilitados por la persona interesada, dando su consentimiento en el formulario de inscripción al curso, formarán parte del Registro de Actividades del ICPS, con el fin de gestionar las inscripciones al curso, seminario, jornada a la que inscribe, y también se utilizará para la difusión y divulgación de las actividades académicas, de investigación y de transferencia del conocimiento que realiza el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales.

Estos datos se conservarán en el ICPS mientras exista un interés mutuo para mantener la finalidad del tratamiento, o cuando el interesado ejerza el derecho de supresión, cancelación u oposición a los mismos.

Legitimación

La licitud para el tratamiento de los datos viene determinada por su consentimiento, el cual ha sido manifestado a través del formulario de inscripción al curso, seminario, jornada u otra actividad organizada por el ICPS.

Base jurídica: RGPD (UE) 2016/679, artículos 6.1 a), 6.1.c), 6.1.f).

La persona interesada en inscribirse en una de las actividades académicas organizada por el ICPS estará obligada a facilitar sus datos personales básicos y dar su consentimiento para el tratamiento de los mismos para poder formalizar su inscripción.

De no hacerlo no se podrá formalizar su inscripción, por razones organizativas y de seguridad.

En cualquier momento, el interesado tendrá la posibilidad de retirar su consentimiento

Destinatarios

No se prevé comunicar ni ceder los datos a terceros, ni se prevé la transferencia de datos a países terceros.

Derechos

Base jurídica RGPD (UE) 2016/679, artículos 12 i siguientes.

La persona interesada tiene derecho, en cualquier momento, a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión, cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron recogidos. También podrá solicitar la limitación del tratamiento, el derecho a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos.

Para ejercer este derecho la persona interesada deberá contactar con el responsable del tratamiento, mediante escrito dirigido al Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, calle Mallorca 244, 08008 Barcelona. También lo podrá hacer enviando un e-mail a: con.icps@diba.cat, adjuntando en ambos casos una copia del DNI.

Info adicional

Es de aplicación la legislación vigente en materia de Protección de Datos: El Reglamento General de Protección de Datos RGPD (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que entró en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, y que es de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018.

Este Reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

És un consorci de:

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "Política de Cookies".