Recerca
 
Recerca
Suport a la recerca i la formació / Ajuts d'iniciació a la recerca
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials convoca anualment uns ajuts d’iniciació a la recerca per a joves investigadors que disposin d’un projecte de recerca planejat a partir de les dades dels sondeigs d’opinió que edita l’Institut.
 
 
Resolució convocatòria 2012
Reunida la Comissió Avaluadora, a data 22 de febrer de 2012, ha acordat atorgar els dos ajuts d’iniciació a la recerca a:
Berta Barbet Porta
Joan Barceló Soler 
 

Consulteu el contingut d'altres edicions.

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt